FOURNESS


จัดฟันแฟชั่น

เรื่องศัลยกรรมน่ารู้


ไอเดียรีเทนเนอร์แฟชั่น

เทรนด์ศัลยกรรม


รวมเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นการแพทย์ คือคำนิยามของ thefourness.com เราเป็นเว็บไซต์สาระความรู้ที่สร้างขึ้นตอนปี 2019 โดยมีจุดประสงค์อยากแชร์ความรู้ เรื่องราวดีดีและเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการแพทย์เพื่อความงาม ด้วยกระแสความนิยมในการใช้เทคนิคทางการแพทย์เพื่อเสริมความงามมีมากขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างเร่งรีบหลายๆที่จึงมีธุรกิจที่ไม่สมบูรณ์แบบ ขาดมาตรฐานและมีความอันตรายของผู้บริโภค เราจึงสร้าง thefourness.com ขึ้นมาเพื่อแชร์ความรู้ความเข้าใจให้กับทุกคนเสียใหม่