จัดฟันแฟชั่นคืออะไร

จัดฟันแฟชั่น คือการจัดฟันเพื่อเป็นการรักษาฟันที่เป็นการทำจากแพทยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพฟันจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงผู้ที่จัดฟันจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้มากกว่าคนทั่วไป

ประเภทของการจัดฟันแฟชั่น

การจัดฟันแฟชั่นที่มีประเภทของการจัดที่ได้รับความนิยมจากการจัดฟันมากที่สุด มีดังนี้
• ประเภทลวดทั่วไป สำหรับการจัดฟันประเภทนี้ที่เรามักจะพบเห็นได้ทั่วไป จากการนำลวดร้อยดอกไม้นำมาตกแต่งด้วยลูกปัดเพิ่มความสวยงามซึ่งเราจะเห็นได้จากตามแหล่งชุมชนหรือตามตลาดนัด ซึ่งเป็นประเภทการจัดที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น แต่ว่าเป็นการจัดที่ไม่ได้ช่วยการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟันได้ซึ่งเป็นประเภทความเสี่ยงสูงอย่างมาก
• ประเภทของการถอดเข้าออกได้ ซึ่งมีความคล้ายกับกส่รีเทนเนอร์เพื่อให้ฟันนั้นคงสภาพหลังจากการจัดฟันแต่ว่าจะต้องมีการพิมฟันเอาไว้ก่อนซึ่งวัตถุที่นำมาใช้ส่วนมากจะเป็นพลาสติกและเป็นลดไร้สนิม ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องการให้ฟันเคลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้
• ประเภทแบบการยึดติดกับฟันแบบถาวร เป็ฺนแบบแบร็กเก็ตที่ฟันจะไม่สามารถถอดออกได้เอง โดยมีระยะเวลาของการสประมาณ 1-3 ปี ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดฟันที่มีความคล้ายกับการจัดฟันจากทันตแพทย์จริง ๆ

จัดฟันแฟชั่น-คืออะไร

ข้อควรรู้เมื่อจัดฟันแฟชั่นทั่วไป

สำหรับการเลือกจัดฟันแฟชั่นที่ไม่ใช่แพทย์หรือผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมโดยตรง จะไม่รับจัดฟันให้กับผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องหันซึ่งเป็นไปตามจรรยาบรรณจองแพทย์ ในการจัดฟันแบบแฟชั่นจะไม่ใช่การรักษาหรือเป็นการแก้ไขความผิดปกติของฟัน หากเลือกเป็นแบบการติดถาวรจะทำใวห้เกิดปัยหามากขึ้นเพราะโอกาสที่ฟันจะล้มหรือฟันโยกมีความเป็นไปได้มาก หากเป็นการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีความเสี่ยงของการทำให้เครื่องมือหลุดล่วงลงคอได้ การรักษาความสะอาดหรือมาตรฐานเรื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพยิ่งต้องระวังให้มาก
การจัดฟันแฟชั่นถือว่าในสังคมยุคนี้หลายคนมักจะมองว่าเป็นความสวยงาม ความเท่ เพราะคิดว่ามันคือเรื่องเท่ หากคุณมีสุขภาพฟันที่ดีก็ไม่ต้องดัดหรือจัดฟัน แต่เมื่อต้องการจัดฟันเพื่อให้ตนเองมีฟันเรียงตัวที่สวย ควรเลือกปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเท่านั้น แม้ว่าการจัดฟันผ่านทันตแพทย์โดยตรงจะมีราคาสูงกว่าการจัดฟันตามตลาดนัดแต่ก็มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยทั้งการจัดเรียง มาตรฐานอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้