จัดฟันโอริงคืออะไร

จัดฟันโอริง ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดฟันที่มีความสำคัญในการจัดฟัน โดยมีหน้าที่ของการทำให้ฟันเคลื่อนไปทิศทางเดียวกัน สามารถเลือกสีสันได้หลากหลาย ทำให้การจัดฟันจึงเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นของการเปลี่ยนสีไปทุกเดือนได้ไม่ซ้ำ

หน้าที่ของยางจัดฟันโอริง

สำหรับการเลือกจัดฟันโอริงซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของเครื่องมือจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากสุดและมีสีสันให้เราเลือกใช้ได้หลากหลาย โดยมีความสำคัญดังนี้
• สำหรับยางสี ๆ ที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดฟัน เพราะมีส่วนช่วยให้การเคลื่อนของฟันสามารถไปในทิศทางเดียวกันได้ และเป็นการทำให้ตำแหน่งฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและตรงกับแผนที่หมดวางแผนเอาไว้
• ความสวยงามของสีสันที่ทำหน้าที่ของการยึดลวดเพื่อเป็นการปรับเรื่องสมดุลจึงมีส่วนทำให้กระดูกรอบรากฟันไม่เป็นระเบียนหรือมีการเคลื่อนรูปของกระดูกรากฟัน ซึ่งเป็นการประคองเพื่อให้ลวดจัดฟันไปในทิศทางเดียวกัน
• ทั้งนี้ระยะเวลราของการเปลี่ยนที่เป็นไปตามความเหมาะสม ส่วนมากจะเปลี่ยนทุก ๆ 1 เดือน เพราะโอกาสที่จะดีดตัวออกได้ง่าย หากไม่ได้รับการเปลี่ยนทุกเดือน อีกทั้งทำให้แรงการหมุนฟันน้อยลง ทำให้เสียระยะเวลาของการดัดฟันมากขึ้น

โอริง

ยางจัดฟันโอริงความสนุกของการเลือกสีสัน

สำหรับการเลือกยางจัดฟันโอริงที่เราจะเห็นได้ว่ามีสีสันให้เราเลือกใช้งานหลายสีสัน จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งความสนุกของการจัดฟันที่เราจะเลือกสีสันหรือทำการออกแบบดีไซต์สีให้สวยงามตามความต้องการ ทั้งนี้การเลือกสียางหลายคน มักจะมีคำถามว่าเลือกใช้ยางสีไหนดี ใส่ยางสีไหนสวย ใส่ยางสีไหนทำให้หน้าขาว หรือสีไหนเข้ากับหน้า สีไหนเข้ากับฟัน ถือว่าเป็นคำถามที่คนจัดฟันมักจะต้องเลือกสีให้เหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามต่างก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือการเลือกให้ฟันมีการเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

การเลือกจัดฟันโอริงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เรามักจะพบได้บ่อย โดยมียางที่ถูกนำมาใช้จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ คือ ยางมัดเครื่องมือ , เชน , ยางดึงฟัน ทั้งนี้ยางที่ถูกนำมาใช้งานจะมีลักษณะและหน้าที่การทำงานที่ต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฟันผู้ที่จัดและความชำนาญของผู้ที่ทำการรักษา จึงทำให้การเลือกจัดฟันแต่ละครั้งจะมีอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้งานหลายอย่าง